HIRATSUKA Ryoichi

Peinture
3-24-13 Kichijojihoncyo
Musashinoshi
180 Tokyo Japon